Aflaţi ultimele noutăţi în materie de legislaţie!


2019 - Ordinul nr. 122 din 2019 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 97 din 2015
Citeşte Mai Mult

2019 - Ordinul nr. 94/674/2019 privind aprobarea Procedurii pentru acordarea derogărilor de la prevederile art. 32 alin. (1) și (6) din Legea nr. 43/2014 privind protecția animalelor utilizate ı̂n scopuri științifice
Citeşte Mai Mult

2019 - LEGE nr. 149 din 24 iulie 2019 pentru modificarea Legii nr. 43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice.
Citeşte Mai Mult

2019 - Legea nr. 43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice actualizata.
Citeşte Mai Mult

2018 - Legea nr. 43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice actualizata.
Citeşte Mai Mult

2018 - LEGE nr. 199 din 20 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice
Citeşte Mai Mult

2016 - Ordin Nr. 106 al Presedintelui ANSVSA privind constituirea Comitetului naţional pentru protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice sau educative
Citeşte Mai Mult

2015 - Ordin nr. 97 al Presedintelui ANSVSA pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor utilizatoare, crescătoare şi furnizoare de animale utilizate în scopuri ştiinţifice, pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a proiectelor care implică utilizarea animalelor în proceduri
Citeşte Mai Mult

2015 - Legea nr. 96 pentru modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice
Citeşte Mai Mult

2014 - Legea nr. 43 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice
Citeşte Mai Mult

2010 - DIRECTIVA 2010/63/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice
Citeşte Mai Mult

2006 - Legea nr. 305 privind ratificarea Convenţiei europene pentru protecţia animalelor vertebrate utilizate în experimente şi alte scopuri ştiinţifice
Citeşte Mai Mult

2004 - Legea nr. 205 privind protectia animalelor
Citeşte Mai Mult

1986 - EUROPEAN CONVENTION FOR THE PROTECTION OF VERTEBRATE ANIMALS USED FOR EXPERIMENTAL AND OTHER SCIENTIFIC PURPOSES - Appendix A
Citeşte Mai Mult

1986 - EUROPEAN CONVENTION FOR THE PROTECTION OF VERTEBRATE ANIMALS USED FOR EXPERIMENTAL AND OTHER SCIENTIFIC PURPOSES
Citeşte Mai Mult